Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam.

28.12.2020

  2018.gadā projektā ,,Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000009” tika iegādāti tautiskie tērpi VPDK ,,Ritsolis”. Saistībā ar Covid-19 pandēmiju, 2020.gads pašdarbības kolektīvam bijis klusāks, taču kolektīvs iespēju robežās turpināja darboties atbilstoši situācijai- gan klātienē, gan jaunā izaicinājumā -attālināti. Realizēta videodeja "Tūdaliņ, tāgadiņ" https://www.youtube.com/watch?v=Dw-Bn-nUjg4 un piedalīšanās fotoakcijā "Tautastērpugājiens".
      Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.


<< Atpakaļ


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu: