Pašvaldības iestādes

10.06.2015

Kusas pamatskola

Adrese: Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Tālrunis: 64829855; +28347743
E-pasts:  agris.sars@madona.lv

 

 direktors - Agris Sārs

 

PII ''Sprīdītis''

Adrese: 

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Tālrunis: 64829949; 64828102; +371 22041408
E-pasts: spriditis@madona

 PII Sprīdītis vadītāja – Silvija Čurkste

 
Lauteres kultūras nams

Adrese: 

"Lauteres kultūras nams", Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847

Tel. nr. 29458178

e-pasts: kristine.ozola@madona.lv


 Lauteres kultūras nama vadītāja – KRISTĪNE OZOLA

 

 

Madonas novada pašvaldības bāriņtiesas loceklis

Adrese: Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Tālrunis: 
26530400,

E-pasts: rudite.jansone@madona.lv
Rudīte Ligita Jansone

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

P.

8.00-12.00

O.

 

T.

14.00-18.00

C.

 

P.

 

 

Madonas novada pašvaldības sociālais darbinieks

Adrese: Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847

Tālrunis: 27868196 

E-pasts: lolita.tipaine@madona.lv
Lolita Tipaine

Darba laiks


P.

8.00 – 12.30; 13.00 – 16.30

O.

 

T.

13.00 – 16.30

C.

 

P.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Aronas pagasta bibliotēkās:

 

Aronas pagasta bibliotēka

Adrese: Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Tālrunis: 64829852; +371 26167834
E-pasts: dace.cazere@madona.lv
vadītāja – Dace Cāzere

P.

 

O.

9:00 – 12:30; 13:00 - 15:00

T.

10:00 – 12:30; 13:00 - 18:00

C.

9:00 – 12:30; 13:00 - 18:00

P.

9:00 – 12:30; 13:00 - 17:30

 

Pakalpojumu sniegšanas vieta.

Adrese: “Dimanti”, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Tālrunis: +371 25423819

P.

 

O.

 

T.

09:00-12:30; 13:00–18:00

C.

 

P.

 

Pakalpojumu sniegšanas vieta.

Adrese: “Lauteres kultūras nams”, Lautere, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Tālrunis: +371 27817953
E-pasts: ina.cimere@madona.lv
vadītāja – Ina Cimere

P.

 

O.

9:00 – 13:00

T.

 

C.

 

P.

9:00 – 13:00

 

Kusas feldšerpunkts 

Adrese: Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847

Tālrunis: 64825195, mob. 29165622
E-pasts: liga.zvirgzdina@madona.lv
ārsta palīgs - Līga Zvirgzdiņa


Kusas Feldšerpunkts/darba laiks:

Pieņemšanas laiks

Darba laiks

Pirmdien

800 – 1200

Pirmdien

800 – 1600

Otrdien

800 – 1200

Otrdien

800 – 1600

Trešdien

1400 – 1800

Trešdien

1100 – 1900

Ceturtdien

800 – 1200

Ceturtdien

800 – 1600

Piektdien

800 – 1200

Piektdien

800 – 1600

 

Multifunkcionālais centrs MC "1.stāvs"

Adrese: Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847

Tālrunis +371 26423751

E-pasts: E-pasts: iveta.kaparkaleja@madona.lv 

vadītāja – Iveta Kaparkalēja

 Atvērts apmeklētājiem:

pirmdienās, trešdienās no 15:00 līdz 19:00,

ceturtdienās no 15:00 līdz 17:00,

  piektdienās no 13:00 līdz 19:00.

 

Sporta zāle

Tālrunis: +371 25475687

Sporta pasākumu organizators: Vents Ikaunieks 

 

Atvērts apmeklētājiem:

 

 pirmdienās, trešdienās no 15:00 līdz 19:00,

 ceturtdienās no 15:00 līdz 17:00,

 piektdienās no 13:00 līdz 19:00.

 

Jaunie Līdēres kapi

Adrese: "Jaunie Līdēres kapi", Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847
Tālrunis: +371 25475687
E-pasts: benita.romule@madona.lv
kapsētas pārzinis - Benita Romule

Iecirkņa inspektors

Tālrunis: +371 26322750

Dainis Purviņš

Kusas bibliotēka dibināta 1945. gada 1. jūnijā. Bibliotēkas organizētāja un pirmā bibliotekāre bija Alīne Branka. No 2003. gada Kusas bibliotēka atrodas Kusas pamatskolas telpās

2003. gada februārī Kusas bibliotēkā parādījās pirmais dators, patlaban bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami 4 datori.  Bibliotēkā ir izveidots publiskais interneta pieejas punkts.

Bibliotēkas darbības veids – bibliotēkas pakalpojumu organizēšana un lasītāju apkalpošana.

Darbības virzieni – saglabāt esošās kultūras vērtības, nodrošināt visiem apmeklētājiem brīvu literatūras un plašas informācijas saņemšanu, sniedzot maksas un bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

·         grāmatas (4601 vienība)

·         periodiskie izdevumi (7 nosaukumi)

·         Ir iespēja bez maksas izmantot Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu elektronisko kopkatalogu.

·         datorpakalpojumi, internets

·         kopēšana, printēšana (maksas pakalpojumi)

·         dokumentu skenēšana

·         latviešu filmu portāls filmas.lv

·         bezmaksas datu bāzes letonika.lv un lursoft.lv (laikrakstu bibliotēka)

·         novadpētniecības mapes (9)

·         tematiskās mapes (37)

·         materiāli par ES

·         starpbibliotēku abonements

 

·         uzziņu sniegšana


<< Atpakaļ