Ievērojamas vietas

10.06.2015

Gaiziņkalns /Dabas parks/ Gaiziņkalns, Dabas parks, atrodas Bērzaunes, Vestienas un Aronas pagastos; dibin. g. 1957.


Vestiena /Aizsargājamo ainavu apvidus/ Vestiena, Aizsargājamo ainavu apvidus, atrodas: Vestienas pagasts Bērzaunes pagasts Aronas pagasts Jumurdas pagasts; dibin. g. 1977.


Nesaules kalns /Dabas liegums/ Nesaules kalns, Dabas liegums, atrodas: Aronas pagasts; dibin. g. 1957.


Parastais ozols /DIŽKOKS/ Parastais ozols (Quercus robur L.)atrodas Vecozolos.
 


Arnicēnu pilskalns /Valsts nozīmes/ Arnicēnu pilskalns. Atrodas pie Ruļiem un Arnicēniem.


Aronas grantsbedru senkapi /Vietējās nozīmes/ Aronas grantsbedru senkapi. Atrodas: pie Upmalniekiem un Kaijām.


Aroniešu apmetne /Valsts nozīmes/ Aroniešu apmetne. Atrodas pie Aroniešiem.


Ciskānu akmens krāvums /Vietējās nozīmes/ Ciskānu akmens krāvums. Atrodas pie Ciskāniem un Pumpuriem.


Dārznīcas kalns - pilskalns /Valsts nozīmes/ Dārznīcas kalns - pilskalns. Atrodas Viesienā.
 


Dietlāvu senkapi (Pendera kalniņš) /Valsts nozīmes/ Dietlāvu senkapi (Pendera kalniņš). Atrodas pie Dietlāviem.


Ezermuižas senkapi /Valsts nozīmes/ Ezermuižas senkapi. Atrodas pie Ezermuižas.


Jaunandrānu pilskalns /Valsts nozīmes/ Jaunandrānu pilskalns. Atrodas pie Jaunandrāniem (Avotiņiem).


Kalnavaitu Karātavu kalns - soda vieta /Vietējās nozīmes/ Kalnavaitu Karātavu kalns - soda vieta. Atrodas pie Pēčiem un Kalnavaitiem.


Kalnavaitu senkapi /Valsts nozīmes/ Kalnavaitu senkapi. Atrodas pie Kalnavaitiem.


Kārklu senkapi /Valsts nozīmes/ Kārklu senkapi. Atrodas pie Kārkliem.


Krastkalnu senkapi /Valsts nozīmes/ Krastkalnu senkapi. Atrodas pie Ezermuižas.


Kučuru senkapi (Zviedru kapi) /Vietējās nozīmes/ Kučuru senkapi (Zviedru kapi). Atrodas pie Kučuriem.


Kusas apmetne un senkapi /Valsts nozīmes/ Kusas apmetne un senkapi. Atrodas pie Kusas pienotavas un Kaniņām.


Lauteres pilskalns /Valsts nozīmes/ Lauteres pilskalns. Atrodas pie Pilskalniem un Lauteres ezera.


Lazdiešu senkapi /Valsts nozīmes/ Lazdiešu senkapi. Atrodas pie bij. Lazdiešiem.


Ošinieku Baznīcas kalns - kulta vieta /Vietējās nozīmes/ Ošinieku Baznīcas kalns - kulta vieta. Atrodas pie Ošiniekiem.


Ošinieku senkapi (Kapu kalniņš) /Vietējās nozīmes/ Ošinieku senkapi (Kapu kalniņš). Atrodas pie Ošiniekiem.


Svētais kalns - kulta vieta /Vietējās nozīmes/ Svētais kalns - kulta vieta. Atrodas pie Lejaspēčiem, Naglas ezera krastā.


Trušļu senkapi /Vietējās nozīmes/Trušļu senkapi. Atrodas starp Trušļiem un Zlēmetēm.


Vālēnu apmetne /Valsts nozīmes/Vālēnu apmetne. Atrodas pie Vālēniem.


Zeduļu Baznīcas kalns - kulta vieta /Vietējās nozīmes/Zeduļu Baznīcas kalns - kulta vieta. Atrodas pie Zeduļiem.


Zeduļu senkapi /Vietējās nozīmes/Zeduļu senkapi. Atrodas starp Zeduļiem un Bērziņiem.


<< Atpakaļ