MC „1.stāvs” un Tautskola piedāvā no 07.09.2015.

17.09.2015

  • Projekta „Mans un Tavs brīvais laiks” realizēšanu (Finansējuma avots „BORISA un INĀRAS TETEREVU FONDS”) – aktīvu darbošanos visai ģimenei no 07.09.2015. līdz 31.05.2016.:

     ) Mūzikas istabā darbosies bērnu un jauniešu ansambļi, kā arī senioru dāmas. Būs vairāki muzikāli pasākumi, piemēram, „Mīlestības karaoke” u.c. Vecākiem arī ir iespēja darboties un veidot savu ansambli – ir brīvas vietas!*

     ) Virtuves stūrītī uzsāksim kulinārijas nodarbības – mācīsimies paši un mācīsim citiem, apgūsim „Latvisko tradīciju ēdienu ABC”, organizēsim kūku, pankūku, vafeļu ballītes, būs dažādi konkursi, cepsim piparkūkas utt. – izmantosim jauniegūto virtuves aprīkojumu! Aktivitātē „MC atvērtā stunda” būs iespēja nākt uz MC, izmantot esošo virtuves aprīkojumu (pannas, formīšu tosteri, pīrāgu un cepumu formas utt.), lai varētu apgūt jaunas prasmes, kā arī sagatavot savai ģimenei kārumus un našķus.*

     ) Rotaļu istabā pirmsskolas vecuma bērnu vecāki aicināti uz kopīgu darbošanos ar saviem mazuļiem - nodarbību mērķis (kopumā plānotas 10 nodarbības) – ceļš soli pa solim saskaņas un harmonijas vairošanai ģimenē. Projekta ietvaros tiks paplašināts didaktisko spēļu klāsts gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan visai ģimenei, būs arī bumbiņu baseins mazajiem!*

Y Sadarbībā ar biedrību „ARONAS PĪLĀDZIS” realizēsim projektu „Aronas pagasta skatupunkti” – turpināsim iesākto darbu „Bilžu Balsīs” – sava pagasta skaistāko dabas skatu un vietu apzināšanu, veicināsim 20 Aronas pagasta skatupunktu pieejamību iedzīvotājiem un viesiem. Projekta uzdevumos iekļautas dažādas aktivitātes, piemēram, uzstādīsim informatīvas norādes uz skatupunktiem, noorganizēsim ne mazāk kā divas sabiedriskas talkas apskates objektos, sarīkosim skatupunktu iepazīšanas un jaunatklāšanas ekskursiju pagasta iedzīvotājiem. Garajos ziemas vakaros veidosim interaktīvās spēles par Aronas pagastu. Esiet aktīvi – iesaistieties – projekta darbība norisināsies līdz pat 2016.gada 1.maijam!* Pirmā tikšanās notika 9.septembrī, taču nekas vēl nav nokavēts – labas un jaunas idejas noder vienmēr!

Y  Jaunais mācību gads arī vecākiem – 8.septembrī plkst.17:00 MC „1.stāvs” notika pirmā tikšanās nodarbību projektā „CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”, kura mērķis ir izveidot atbalsta grupas nodarbību ciklu (10 nodarbības) vecākiem, kuri audzina pusaudzi vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Turpmāk nodarbības notiks katru pirmdienu plkst.18:00 (nākamā tikšanās 14.septembrī).

 

Rudenī, kad būs apdarīti darbi, iespējams, ka atsāksies arī Tautskolas nodarbības (dejas, floristika, māksla, keramika, kokapstrāde, angļu valodas apguve),bet par to sīkāku informāciju gaidiet un meklējiet vēlāk gan MC „1.stāvs”, gan Aronas pagasta bibliotēkās, Aronas pagasta mājaslapā, pie informācijas dēļa Kusā, www.draugiem.lv lapā „Multifunkcionālais brīvā laika centrs”!

 

*Informāciju par projektu aktivitātēm MC „1.stāvs” varat uzzināt pie

 MC „1.stāvs” vadītājas Ivetas Kaparkalējas (tālr. 26363415)

Projektu finansiālie atbalstītāji: Aronas pagasta pārvalde, Madonas novada pašvaldība,

biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS”


<< Atpakaļ


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux