Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

23.10.2020

Atrodas  Madonas novada Aronas pagastu Kusas ciematā.

Iestādes juridiskā un programmu īstenošanas adrese ir: Melooratoru  3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV- 4847

Iestādes darba laiks darbadienās no 7.00 līdz 19.00.

Iestādes tālrunis: 22041408

E-pasts: spriditis@madona.lv

Vadītāja Silvija Čurkste tālr.26200599 


Darbojas 2 jaukta vecuma grupas:

1) apvienota jaunākā vecuma grupa ,, Meža Mātes’’ grupiņa (1-3 gadi),  

2) apvienota vidējā un vecākā vecuma grupa ,,Lienītes’’ grupiņa (4-6 gadi)  

Iestādē  strādā 10 darbinieki. 

 


Iestādes darbības pamatā:

Vīzija: Izglītības iestāde, kur bērns var attīstīties drošā, izglītojošā un radošā vidē atbilstoši individuālajām spējām un vajadzībām.

Misija:  Iestādes personāla un bērnu vecāku mērķtiecīga un līdzatbildīga sadarbība, nodrošinot kvalitatīvu pirmsskolas izglītības programmas apguvi un audzinot sociāli aktīvu, atbildīgu, izlēmīgu un radošu sabiedrības locekli.

Vairāk par iestādes darbību un virzienu skatīt Pašnovērtējuma ziņojumā.

 

Iestādē tiek īstenotas 2 licencētas izglītības programmas :

  1. vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
  2. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01055111;

 
*Iestādē 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem 2 x mēnesī tiek nodrošinātas peldēšanas apmācības nodarbības Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte’.

*Iestādē ir divas zāles: mūzikas un sporta aktivitātēm.

*Katrā grupā pedagogu darbam ir datori ar interneta pieslēgumu.

*Iestādes teritorijā ir sakārtota, droša infrastruktūra ar modernām, daudzfunkcionālām āra vides rotaļu konstrukcijām, piemērota dažādu vecuma izglītojamiem.  

*Madonas novada pašvaldība 100% apmērā sedz pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas izdevumus.  

*5-6 gadīgajiem izglītojamiem notiek Džimbas drošības 9 soļu programma, ko vada speciāli apmācīts pedagogs – Džimbas aģents.

*Piedalāmies programmā ,,Skolas Piens un Skolas auglis’’ .

*Iestāde ir tradīcijām bagāta un piedāvā daudzveidīgus, radošus un mūsu iestādei raksturīgus pasākumus gan iestādē gan Lauteres kultūras namā. 

*Tiek atbalstīti talantīgie izglītojamie, veicinot dalību dažādās aktivitātēs Iestādē un ārpus tās pagasta, novada un valsts mērogā.

Aktuālā informācij  pagasta pārvaldes avīzē ,,Aronas Vēstis”.


<< Atpakaļ


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux