Līdēres Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīca

21.11.2016

Foto: Vita Lepere

Līdēres Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīca 56.946164, 26.042162

 Православная церковь

Pareizticīgo baznīca atvērta 1847.gada 26. jūlijā pēc Svētās Sinodes pavēles Nr. 6829 un sākotnēji darbojusies mazā dzīvoklī Gulbērē. No 1862.gada atradusies Līdērē privātmājā. Pašreizējā   baznīca uzbūvēta  par valdības līdzekļiem un iesvētīta 1878.gadā. Iesvētījis Vissvētākais  Rīgas bīskaps Serafims. Pirmais mācītājs Andrejs Gobinovs. Ilggadīgākais mācītājs  Pēteris Žuravskis. Pie baznīcas darbojusies skola, nespējnieku nams.

Izziņas avots: Madonas arhīvs, dokuments Nr.9850 Līdēres pareizticīgo baznīca

Līdēres Orthodox church

The current church was built with government funds and consecrated in 1878. Blessed by Riga consecrated Bishop Seraphim.

 

Православная церковь в Лидере

 

Церковь открыта в 1847 году (на 26 июля). Нынешняя церковь была построена за правительственные средства и освящена в 1878 году. Рядом с церковью действовала школа и пансионат.


<< Atpakaļ


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu: